Over Glenn & Lilian

Verhalen In Beeld is een initiatief van Glenn van der Vleuten en Lilian van Zandbrink. Zij werken vanuit een andere achtergrond met professionals en teams die samen werken aan complexe opgaven.

Glenn werkt vanuit 360˚rond en De Plekkenmakers als Bruggenbouwer en Kwartiermaker voor overheden en (maatschappelijke) organisaties.

Hij slaat bruggen tussen mensen en belangen. Niet vanuit confrontatie of probleem, maar om te groeien en te ontwikkelen.

Glenn brengt creativiteit en energie, luistert met aandacht, stelt scherpe diagnoses en schakelt met gemak. Hij denkt in kansen en mogelijkheden en communiceert krachtig in woord en beeld.

Lilian werkt vanuit Verenigingswerk voor landelijk georganiseerde verenigingen en strategisch samenwerkende organisaties. Als netwerksecretaris, belangenbehartiger of als projectleider.

Zij beweegt zich op het snijvlak van belangenbehartiging en communicatie. Zoekt naar het gezamenlijk belang en helpt draagvlak creëren. Weet van issue management en omgevingsbewustzijn.

Lilian is in staat zich te verwonderen, door te vragen en vervolgens praktisch door te pakken. Zij kan zich snel nieuwe inhoud en context eigen te maken. Is open en vriendelijk en maakt dingen niet moeilijker dan ze zijn.