Verhalen in Beeld ‘incompany’

   Verhalen in Beeld ‘incompany’

Om deel te nemen aan Verhalen In Beeld hoef je geen Rembrandt te zijn of er dágen voor uit te trekken. We helpen je in een dagdeel op gang. Analytisch én creatief!

Voor Wie?

Het gebruik van tekeningen om een boodschap over te brengen is voor iedereen van toegevoegde waarde, of je nu samenwerkt met collega’s, medewerkers of partners.

De In Company Workshop Verhalen in Beeld is bedoeld voor teams of samenwerkingsverbanden die samen de schouders willen zetten onder een ambitie, opgave, proces of vraagstuk.

We helpen jullie om jullie verhaal (ambitie, doel, droom, opgave, proces of vraagstuk) in beeld te brengen, met stift en papier. Zodat jullie verder komen!

Het is (g)een kunst!

Het overkomt iedereen, dat je ervaart dat jouw geschreven of gesproken boodschap niet altijd overkomt zoals je zou willen. Of dat je samen aan het begin van een opgave staat waar bij een gezamenlijk beeld nog ontwikkeld moet worden.

Tekenen maakt íeder vraagstuk inzichtelijk én overdrachtelijk: door het met beelden tot de kern terug te brengen, help je anderen om beter te begrijpen wat je bedoelt en zorg je ervoor dat jouw verhaal beter onthouden wordt.

Wij ervaren dat er vaak geen gedeeld beeld is van het échte vraagstuk is. Welk resultaat opgeleverd moet worden. En welk proces daarbij hoort. Wij merken dat wanneer je wél de tijd neemt om elkaars beelden te ontdekken en het samen in beeld brengt, niet alleen duidelijkheid ontstaat maar ook begrip. De samenwerking wordt effectiever, leuker en vaak duurzamer.

Om deel te nemen aan Verhalen In Beeld hoef je geen Rembrandt te zijn of er dágen voor uit te trekken. We helpen je in een dagdeel op gang. Analytisch én creatief!

Wat leren jullie?

Tijdens Verhalen In Beeld leren jullie als team om de visuele rode draad uit jullie verhaal te halen zodat jullie die effectief op anderen kunt overbrengen. Jullie ontdekken al tekenend wat jullie (individueel en gezamenlijk) bezighoudt, hoe daar te komen of hoe er verandering in aan te brengen.

Onderweg ontvangen jullie van ons en van elkaar feedback op zowel inhoud als techniek, waardoor jullie direct verbeteringen kunnen doorvoeren en jullie eigen kunnen maken.

Zakelijk tekenen is voor ons geen doel op zich maar een middel om persoonlijke groei, betere samenwerking en zakelijk succes te stimuleren. En passant leren we jullie echter ook de beginselen van het zakelijk tekenen.

Voorbereiding

In een (online) kennismakingsgesprek met de opdrachtgever verdiepen we samen het vraagstuk dat voor ligt en denken we na over een programma dat qua inhoud en vorm aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de organisatie en het team.

Dit werken wij uit in een voorstel waarin de essentie van onze aanpak in woord en beeld wordt gevat.

Dit voorstel wordt (online) besproken en waar gewenst op onderdelen aangescherpt. De opdrachtgever geeft akkoord op de offerte en we gaan samen aan de slag.

Na de In Company workshop volgt een (online) evaluatie tussen ons en de opdrachtgever. 

Wie zijn we?

Verhalen In Beeld is een initiatief van 360˚rond (Glenn) en Verenigingswerk (Lilian). Wij werken vanuit een andere achtergrond met professionals en teams die samen werken aan complexe opgaven.

Investering

Prijs € 1.500 per dagdeel, exclusief btw, materiaal-, locatie- en reiskosten.

We hanteren een minimum van vier deelnemers.

We zien uit naar jullie vraagstuk en onze samenwerking!